Staff

Pastor Paul Oatsvall
Administrator & Bible Teacher

Learn More

John Steuerwald
Principal & High School Instructor

Learn More

Matthew Reid
Junior High & High School Instructor

Learn More

Holly Steuerwald 4th – 6th Grade

Learn More

Stephanie Jameson
2nd – 3rd Grade

Learn More

Tiffany Howell
K5 – 2nd Grade

Learn More

Laura Fink
Music

Learn More

Jenny Fink
School Secretary

Learn More